ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az Olajosné Fejes Márta ev. Merteked.hu fantázianéven feltűntetett Táplálkozási tanácsadó (székhely: 1035 Bp., Szél u. 19, adószám: 695887301-41) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldal (mely a www.merteked.hu oldalon található meg) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.
Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltató adatai:

Név: Olajosné Fejes Márta ev. 1035 Bp., Szél u. 19.
Kapcsolattartási adatok:
e-mail: genetikadtudja@merteked.hu
telefon: +3630 853 40 60
Adószám: 695887301-41

Tárhely-szolgáltató adatai:

Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2019. június 25. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.
A www.merteked.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

Adatkezelési szabályok:

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.

A megvásárolható szolgáltatások köre:

A Szolgáltató által szervezett rendezvény árát a www.merteked.hu oldalon tesszük közzé HUF-ban. A belépődíj alanyi adómentes (ÁFA mentes), így bruttó összegnek számít.

Fenti szolgáltatás online foglalható, személyesen vásárolhatók meg a jegy(ek), azaz egyenlíthetők ki készpénzben a helyszínen, HUF-ban. A programoknál feltüntetett árat 0% ÁFA terheli.

Amennyiben bármelyik programunkra vonatkozóan akciós vagy kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget hirdetünk meg, úgy az akció feltételeit és határidejét minden estben külön jelezzük a rendezvényre történő jegyvásárlás előtt.

A rendelés menete:

Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével, majd az/ "Kérem a jegyemet! Ott leszek."gombra történő kattintással tudja a rendezvényen való részvételi szándékát jelezni.

A programon való részvétele, vagyis a szolgáltatás megrendelése, azonban csak a program kezdési időpontja előtt 24 órával válik véglegessé, amennyiben Ön e-mailen keresztül azt visszaigazolja. Ezért felhívjuk figyelmét arra, hogy ezt ne felejtse el megtenni!

Fizetési módok:

A fizetés kizárólag készpénzben és HUF-ban történik. A jelentkezési adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy megerősítő e-mailt fog kapni, melyet a program kezdése előtt 24 órával azt meg kell erősítenie. Ezt követően Önt a programban részletezett helyszínen a megadott időpontban várjuk.

A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Jelentkezését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést program esetén a Szolgáltató a program meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett rendezvény időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a program eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

Elállási/Felmondási jog

Mivel a jelentkezése a program kezdete előtt 24 órával válik véglegessé az Ön által küldött megerősítő e-mail által, nincs szükség 14 napon belüli elállási jogérvényesítésre.

Amennyiben a program kezdetét megelőző 24 órán belül, az Ön visszaigazoló e-mailjét követően állna el a programtól, úgy azt nyomatékosan kérjük, e-mailben és telefonon is jelezze felénk!

A programok kifizetése minden esetben annak kezdetekor készpénzben a programszervezőnél történik, így visszafizetési kötelezettséggel a Szolgáltató nem tartozik.

Jótállás (pénzvisszafizetési garancia)

Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján Szolgáltató jótállást vállal programjaira. A Jótállás keretében szolgáltató vállalja, hogy amennyiben Ön - rendezvény esetén - nem elégedett a programmal és az nem váltja be az Ön által hozzá fűzött reményeket, úgy a program teljes árát visszatéríti Önnek. Jótállási igényét a program napján, az 1. szünet végéig köteles jelezni.

Amennyiben Ön viselkedésével zavarja a rendezvényt és a többi résztvevőt, úgy Ön szerződésszegést követ el és szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ebben az esetben Önt távozásra szólítsa fel. Ebben az esetben Ön jótállási igényével nem élhet szolgáltatóval szemben.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a felmerülő probléma oka a teljesítés után keletkezett.

Kép- és hangfelvétel

A rendezvény ideje alatt a programszervező, vagy az általuk megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önről készült videó publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációkor, de legkésőbb a program elején a programszervezőnek. Egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

Panaszkezelés:

Megrendelés után esetleges panaszaival, kérdéseivel az alábbi telefonszámon fordulhat kollégáink felé: +3630 853 40 60

Panaszait, észrevételeit az genetikadtudja@merteked.hu email címen jelezheti felénk.
Kérjük, hogy amennyiben panasszal élne szolgáltatásainkkal kapcsolatosan, úgy elsősorban Szolgáltató felé forduljon. Szolgáltató elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett.

Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére Ön az Online Vitarendezési Platformot is igénybe veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Panaszával az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek